Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Λύκειο - Γυμνάσιο
  • Γυμνάσιο (Gymn)  -  12 διαθέσιμα μαθήματα

    (π.χ. Μαθηματικό) (Ελληνικά)

  • ΕΠΑΛ (epal)  -  19 διαθέσιμα μαθήματα
  • Λύκειο (Lykeio)  -  45 διαθέσιμα μαθήματα

    (π.χ. Μαθηματικό) (Ελληνικά)

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση (LYKEIOGYMNASIO103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΟΕΦΕ (LYKEIOGYMNASIO107)