Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Karakaxis Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Μαζί με την σύγχρονη τηλεκπαιδευση μέσω live μαθημάτων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ψηφιακής εκπαίδευσης. 

 Online users: 7
Available on the App Store
Available on the Play Store